Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 87

1 א לבני-קרח מזמור שיר יסודתו בהררי-קדש br

2 ב אהב יהוה שערי ציון– מכל משכנות יעקב br

3 ג נכבדות מדבר בך– עיר האלהים סלה br

4 ד אזכיר רהב ובבל– לידעי br הנה פלשת וצר עם-כוש זה ילד-שם br

5 ה ולציון יאמר– איש ואיש ילד-בה br והוא יכוננה עליון br

6 ו יהוה–יספר בכתוב עמים זה ילד-שם סלה br

7 ז ושרים כחללים– כל-מעיני בך

Continuar Lendo