Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 5

1 א למנצח אל-הנחילות מזמור לדוד br

2 ב אמרי האזינה יהוה בינה הגיגי br

3 ג הקשיבה לקול שועי–מלכי ואלהי כי-אליך אתפלל br

4 ד יהוה–בקר תשמע קולי בקר אערך-לך ואצפה br

5 ה כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגרך רע br

6 ו לא-יתיצבו הוללים לנגד עיניך שנאת כל-פעלי און br

7 ז תאבד דברי כזב איש-דמים ומרמה יתעב יהוה br

8 ח ואני–ברב חסדך אבוא ביתך אשתחוה אל-היכל-קדשך ביראתך br

9 ט יהוה נחני בצדקתך–למען שוררי הושר (הישר) לפני דרכך br

10 י כי אין בפיהו נכונה–קרבם הוות קבר-פתוח גרנם לשונם יחליקון br

11 יא האשימם אלהים– יפלו ממעצותיהם br ברב פשעיהם הדיחמו– כי-מרו בך br

12 יב וישמחו כל-חוסי בך לעולם ירננו– ותסך עלימו br ויעלצו בך אהבי שמך br [ (Psalms 5:13) יג כי-אתה תברך צדיק יהוה–כצנה רצון תעטרנו ]

Continuar Lendo