Connect with us

Bíblia ALEP

Salmos 46

1 א למנצח לבני-קרח– על-עלמות שיר br

2 ב אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד br

3 ג על-כן לא-נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים br

4 ד יהמו יחמרו מימיו ירעשו הרים בגאותו סלה br

5 ה נהר–פלגיו ישמחו עיר-אלהים קדש משכני עליון br

6 ו אלהים בקרבה בל-תמוט יעזרה אלהים לפנות בקר br

7 ז המו גוים מטו ממלכות נתן בקולו תמוג ארץ br

8 ח יהוה צבאות עמנו משגב-לנו אלהי יעקב סלה br

9 ט לכו-חזו מפעלות יהוה– אשר-שם שמות בארץ br

10 י משבית מלחמות עד-קצה הארץ br קשת ישבר וקצץ חנית עגלות ישרף באש br

11 יא הרפו ודעו כי-אנכי אלהים ארום בגוים ארום בארץ br [ (Psalms 46:12) יב יהוה צבאות עמנו משגב-לנו אלהי יעקב סלה ]

Continuar Lendo