Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 46

1 Zborovoi. Sinova Korahovih. Po napjevu "Djevice". Pjesma.

2 Bog nam je zaklon i utvrda, pomonik spreman u nevolji.

3 Stoga, ne bojmo se kad se ljulja zemlja, kad se bregovi rue u more.

4 Nek' bue i bjesne valovi morski, nek' bregovi dru od estine njihove: s nama je Jahve nad Vojskama, naa je utvrda Bog Jakovljev!

5 Rijeka i rukavci njezini vesele Grad Boji, presveti ator Vinjega.

6 Bog je sred njega, poljuljat se nee, od rane zore Bog mu pomae.

7 Ma bjenjeli puci, ruila se carstva, kad glas njegov zagrmi, zemlja se rastopi:

8 s nama je Jahve nad Vojskama, naa je utvrda Bog Jakovljev!

9 Doite, gledajte djela Jahvina, strahote koje on na zemlji uini.

10 Do nakraj zemlje on ratove prekida, lukove kri i lomi koplja, titove ognjem saie.

11 Prestanite i znajte da sam ja Bog, uzvien nad pucima, nad svom zemljom uzvien!

12 S nama je Jahve nad Vojskama, naa je utvrda Bog Jakovljev!

Continuar Lendo