Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 136

1 Aleluja! Hvalite Jahvu jer je dobar: vjena je ljubav njegova!

2 Hvalite Boga nad bogovima: vjena je ljubav njegova!

3 Hvalite Gospodara nad gospodarima: vjena je ljubav njegova!

4 Jedini on uini uda velika: vjena je ljubav njegova!

5 Mudro sazda on nebesa: vjena je ljubav njegova!

6 On utvrdi zemlju nad vodama: vjena je ljubav njegova!

7 On naini svjetlila velika: vjena je ljubav njegova!

8 Sunce da vlada danom: vjena je ljubav njegova!

9 Mjesec i zvijezde da vladaju nou: vjena je ljubav njegova!

10 On pobi prvoroence Egiptu: vjena je ljubav njegova!

11 Izvede Izraela iz njega: vjena je ljubav njegova!

12 Miicom jakom, rukom ispruenom: vjena je ljubav njegova!

13 On Crveno more razdvoji: vjena je ljubav njegova!

14 Provede Izraela posred voda: vjena je ljubav njegova!

15 I vrgnu Faraona i vojsku mu u Crveno more: vjena je ljubav njegova!

16 On narod svoj voae pustinjom: vjena je ljubav njegova!

17 On udari kraljeve velike: vjena je ljubav njegova!

18 I pogubi kraljeve mone: vjena je ljubav njegova!

19 Sihona, kralja amorejskog: vjena je ljubav njegova!

20 Oga, kralja baanskog: vjena je ljubav njegova!

21 I njihovu zemlju dade u batinu: vjena je ljubav njegova!

22 U batinu Izraelu, sluzi svome: vjena je ljubav njegova!

23 On se spomenu nas u ponienju naem: vjena je ljubav njegova!

24 Od dumana nas naih oslobodi: vjena je ljubav njegova!

25 On daje hrane svakom tijelu: vjena je ljubav njegova!

26 Hvalite Boga nebeskog: vjena je ljubav njegova!

Continuar Lendo