Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 122

1 Hodoasnika pjesma. Davidova. Obradovah se kad mi rekoe: "Hajdemo u Dom Jahvin!"

2 Eto, noge nam ve stoje na vratima tvojim, Jeruzaleme.

3 Jeruzaleme, grade vrsto sazdani i kao u jedno saliveni!

4 Onamo uzlaze plemena, plemena Jahvina, po Zakonu Izraelovu, da slave ime Jahvino.

5 Ondje stoje sudake stolice, stolice doma Davidova.

6 Molite za mir Jeruzalemov! Blago onima koji tebe ljube!

7 Neka bude mir u zidinama tvojim i pokoj u tvojim palaama!

8 Radi brae i prijatelja svojih klicat u: "Mir tebi!"

9 Radi Doma Jahve, Boga naega, za sreu tvoju ja u moliti.

Continuar Lendo