Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 130

1 Hodoasnika pjesma. Iz dubine, Jahve, vapijem tebi:

2 Gospodine, uj glas moj! Neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja!

3 Ako se, Jahve, grijeha bude spominjao, Gospodine, tko e opstati?

4 Al' u tebe je pratanje, da bi te se bojali.

5 U Jahvu ja se uzdam, dua se moja u njegovu uzda rije.

6 Dua moja eka Gospodina vie no zoru straa nona; vie no zoru straa nona

7 nek' Izrael eka Jahvu. Jer je u Jahve milosre i obilno je u njega otkupljenje;

8 on e otkupiti Izraela od svih grijeha njegovih.

Continuar Lendo