Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 96

1 Pjevajte Jahvi pjesmu novu! Pjevaj Jahvi, sva zemljo!

2 Pjevajte Jahvi, hvalite ime njegovo! Navjeujte iz dana u dan spasenje njegovo,

3 kazujte poganima njegovu slavu, svim narodima udesa njegova.

4 Velik je Jahve, hvale predostojan, straniji od svih bogova!

5 Nitavni su svi bozi naroda. Jahve stvori nebesa!

6 Slava je i velianstvo pred njim, sila i sjaj u Svetitu njegovu.

7 Dajte Jahvi, narodna plemena, dajte Jahvi slavu i silu!

8 Dajte Jahvi slavu imena njegova! Prinosite rtvu i uite u dvorove njegove,

9 poklonite se Jahvi u sjaju svetosti njegove. Strepi pred njim, zemljo sva!

10 Nek' se govori meu poganima: "Jahve kraljuje!" Svijet on uvrsti da se ne pomakne, narodima pravedno upravlja.

11 Raduj se, nebo, i klii, zemljo! Neka hui more i to je u njemu!

12 Nek' se raduje polje i to je na njemu, neka klike umsko drvee

13 pred Jahvom, jer dolazi, jer dolazi suditi zemlji. Sudit e svijetu u pravdi i narodima u istini svojoj.

Continuar Lendo