Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 94

1 Boe osvetnie, Jahve, Boe osvetnie, pokai se.

2 Ustani ti to sudi zemlju, po zasluzi plati oholima!

3 Dokle e bezboci, Jahve, dokle e se bezboci hvastati?

4 Dokle e brbljati, drsko govoriti, dokle e se bezakonici hvastati?

5 Tlae narod tvoj, Jahve, i batinu tvoju pritiu;

6 kolju udovicu i pridolicu, sirotama ivot oduzimlju

7 i govore: "Jahve ne vidi! Ne opaa Bog Jakovljev!"

8 Shvatite, lude u narodu: bezumni, kad ete se urazumiti?

9 Onaj to uho zasadi da ne uje? Koji stvori oko da ne vidi?

10 Onaj to odgaja narode da ne kazni – Onaj to ljude ui mudrosti?

11 Jahve poznaje namisli ljudske: one su isprazne.

12 Blago onom koga ti pouava, Jahve, i ui Zakonu svojemu:

13 da mu mir udijeli od nesretnih dana, dok se grob kopa zlikovcu.

14 Jer nee Jahve odbaciti naroda svojega i svoje batine nee napustiti;

15 jer e se pravo dosuditi pravednosti i za njom e ii svi estiti srcem.

16 Tko e ustati za me protiv zlotvora? Tko e se zauzeti za me protiv zloinaca?

17 Da mi Jahve ne pomae, brzo bih siao u mjesto tiine.

18 im pomislim: "Noga mi posre", dobrota me tvoja, o Jahve, podupire.

19 Kad se skupe tjeskobe u srcu mome, tvoje mi utjehe duu vesele.

20 Zar je bezbono sudite u savezu s tobom kad nevolje stvara pod izlikom zakona?

21 Nek' samo pritiu duu pravednog, nek' osuuju krv nedunu:

22 Jahve mi je utvrda, Bog – hrid utoita moga.

23 Platit e im bezakonje njihovo, njihovom e ih zloom istrijebiti, istrijebit e ih Jahve, Bog na.

Continuar Lendo