Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 3

1 Psalam. Davidov. Kad je David bjeao pred sinom Abalomom.

2 Jahve, koliko je tlaitelja mojih, koliki se podiu na me!

3 Mnogi su to o meni zbore: "Nema mu spasenja u Bogu!"

4 Ti si ipak tit moj, Jahve; slavo moja, ti mi glavu podie.

5 Iza sveg glasa Jahvi zavapih, i on me uslia sa svete gore svoje.

6 Sad mogu le' i usnuti, i onda ustat' jer me Jahve dri.

7 Ne bojim se tisua ljudi to me opsjedaju dumanski.

8 Ustani, o Jahve! Spasi me, o Boe moj! Ti udara po obrazu sve neprijatelje moje, opakima zube razbija.

9 U Jahve je spasenje: na tvom narodu tvoj je blagoslov!

Continuar Lendo