Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 50

1 Psalam. Asafov. Bog nad bogovima, Jahve, govori i zove zemlju od izlaza suneva do zalaza.

2 Sa Siona predivnog Bog zablista:

3 Bog na dolazi i ne uti. Pred njim ide oganj to prodire, oko njega silna bjesni oluja.

4 On zove nebesa odozgo i zemlju da sudi narodu svojemu:

5 "Saberite mi sve pobonike koji rtvom Savez sa mnom sklopie!"

6 Nebesa objavljuju pravednost njegovu: on je Bog sudac!

7 "Sluaj, narode moj, ja u govoriti, o Izraele, svjedoit u protiv tebe: ja, Bog – Bog tvoj!

8 Ne korim te zbog rtava tvojih – paljenice su tvoje svagda preda mnom.

9 Neu od doma tvog' uzet junca, ni jaraca iz tvojih torova:

10 ta moje su sve ivotinje umske, tisue zvjeradi u gorama mojim.

11 Znam sve ptice nebeske, moje je sve to se mie u poljima.

12 Kad bih ogladnio, ne bih ti rekao, jer moja je zemlja i sve to je ispunja.

13 Zar da ja jedem meso bikova ili da pijem krv jaraca?

14 Prinesi Bogu rtvu zahvalnu, ispuni Vinjemu zavjete svoje!

15 I zazovi me u dan tjeskobe: oslobodit u te, a ti e me slaviti."

16 A greniku Bog progovara: "to tumai naredbe moje, to mee u usta Savez moj?

17 Ti, komu stega ne prija, te rijei moje iza lea baca?

18 Kad tata vidi, s njime se bratimi i drui se s preljubnicima.

19 Svoja si usta predao pakosti, a jezik ti plete prijevare.

20 U drutvu na brata govori i kalja sina matere svoje.

21 Sve si to inio, a ja da utim? Zar misli da sam ja tebi slian? Pokarat u te i stavit u ti sve to pred oi."

22 Shvatite ovo svi vi koji Boga zaboraviste, da vas ne pograbim i nitko vas spasiti nee.

23 Pravo me tuje onaj koji prinosi rtvu zahvalnu: i onomu koji hodi stazama pravim – njemu u pokazati spasenje svoje.

Continuar Lendo