Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 42

1 Zborovoi. Pouna pjesma. Sinova Korahovih.

2 Kao to kouta udi za izvor-vodom, tako dua moja ezne, Boe, za tobom.

3 edna mi je dua Boga, Boga ivoga: o, kada u doi i lice Boje gledati?

4 Suze su kruh moj danju i nou, dok me svednevice pitaju: "Gdje ti je Bog tvoj?"

5 Dua moja gine kada se spomenem kako koraah u mnotvu predvode' ih k Domu Bojem uz radosno klicanje i hvalopojke u povorci sveanoj.

6 to si mi, duo, klonula i to jeca u meni? U Boga se uzdaj, jer opet u ga slaviti, spasenje svoje, Boga svog!

7 Tuguje dua u meni, stoga se tebe spominjem iz zemlje Jordana i Hermona, s brda Misara.

8 Bezdan doziva bezdan bukom slapova tvojih: sve vode tvoje i vali preko mene prijeoe.

9 Nek' mi danju Jahve naklonost udijeli, a nou pjesmom u hvalit' Boga ivota svog.

10 Rei u Bogu: "Hridino moja, zato me zaboravlja? Zato obilazim alostan, pritisnut dumanima?"

11 Kosti mi se lome od poruge neprijatelja dok me svednevice pitaju: "Gdje ti je Bog tvoj?"

12 to si mi, duo, klonula i to jeca u meni? U Boga se uzdaj, jer opet u ga slaviti, spasenje svoje, Boga svog!

Continuar Lendo