Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 116

1 Ljubim Jahvu jer uje vapaj molitve moje:

2 uho svoje prignu k meni u dan u koji ga zazvah.

3 Ueta smrti sapee me, stegoe me zamke Podzemlja, snala me muka i tjeskoba.

4 Tada zazvah ime Jahvino: "O Jahve, spasi ivot moj!"

5 Dobrostiv je Jahve i pravedan, pun suuti je Bog na.

6 Jahve uva bezazlene: u nevolji bijah, on me izbavi.

7 Vrati se, duo moja, u svoj pokoj, jer Jahve je dobrotvor tvoj.

8 On mi ivot od smrti izbavi, oi moje od suza, noge od pada.

9 Hodit u pred licem Jahvinim u zemlji ivih.

10 Ja vjerujem i kada kaem: "Nesretan sam veoma."

11 U smetenosti svojoj rekoh: "Svaki je ovjek laac!"

12 to da uzvratim Jahvi za sve to mi je uinio?

13 Uzet u au spasenja i zazvat u ime Jahvino.

14 Izvrit u Jahvi zavjete svoje pred svim pukom njegovim.

15 Dragocjena je u oima Jahvinim smrt pobonika njegovih.

16 Jahve, tvoj sam sluga, tvoj sluga, sin slukinje tvoje: ti si razrijeio okove moje.

17 Tebi u prinijeti rtve zahvalne, zazvat u ime Jahvino.

18 Izvrit u Jahvi zavjete svoje pred svim pukom njegovim,

19 u predvorjima Doma Jahvina, posred tebe, Jeruzaleme!

Continuar Lendo