Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 142

1 Pouna pjesma. Davidova. Kad bijae u spilji. Molitva.

2 Iz svega glasa vapijem Jahvi, iz svega glasa Jahvu zaklinjem.

3 Pred njim svoju izlijevam tualjku, tjeskobu svoju pred njim razastirem.

4 Ako duh moj i klone u meni, ti put moj poznaje. Na putu kojim prolazim potajnu mi zamku stavie.

5 Obazrem li se nadesno i pogledam: nitko ne zna za mene. Nemam kamo pobjei, nitko za ivot moj ne mari.

6 K tebi, Jahve, vapijem; govorim: ti si mi utoite, ti si dio moj u zemlji ivih.

7 Posluaj moje vapaje jer sam veoma nevoljan. Izbavi me od gonitelja mojih jer od mene oni su moniji.

8 Izvedi iz tamnice duu moju da zahvaljujem imenu tvojemu. Oko mene e se okupiti pravednici zbog dobra to si ga iskazao meni.

Continuar Lendo