Connect with us

Bíblia CROAT

Salmos 29

1 Psalam. Davidov. Prinesite Jahvi, o sinovi Boji, prinesite Jahvi slavu i mo!

2 Prinesite Jahvi slavu njegova imena, poklonite se Jahvi u svetitu njegovu!

3 uj! Jahve nad vodama, Jahve nad vodama silnim!

4 uj! Jahve u sili, Jahve u velianstvu!

5 uj! Jahve lomi cedre, Jahve lomi cedre libanske,

6 i Liban skakue poput teleta, a Sirion kao mlado bivole!

7 uj! Jahve sipa munje, Jahve sipa munje ognjene!

8 uj! Jahve potresa pustinjom, Jahve potresa pustinjom kadekom!

9 uj! Od straha se mlade koute, prerano se mlade koute umske. [3b] uj! Bog velianstveni zagrmje, [9a] a u Hramu njegovu svi kliknue: Slava!

10 Jahve nad valima stoluje, stoluje Jahve – kralj dovijeka!

11 Jahve narodu svom daje jakost, Jahve narod svoj mirom blagoslivlje.

Continuar Lendo