Connect with us

Bíblia HUN

Salmos 29

1 Dávid zsoltára. &Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet!

2 Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben.

3 Az Úr szava [zeng] a vizek fölött, a dicsõség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett.

4 Az Úr szava erõs; az Úr szava fenséges.

5 Az Úr szava czédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon czédrusait is.

6 És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szirjónt, mint a bivalyfiat.

7 Az Úr szava tûzlángokat szór.

8 Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját.

9 Az Úr szava megborjaztatja a nõstény szarvasokat, lehántja az erdõket, és az õ hajlékában mindene azt mondja: dicsõ!

10 Az Úr trónolt az özönvíz felett; így trónol az Úr, mint király, mindörökké.

11 Az Úr ad erõt népének, az Úr megáldja népét békességgel.

Continuar Lendo