Connect with us

Bíblia HUN

Salmos 113

1 Dicsérjétek az Urat. &Dicsérjétek az Úrnak szolgái! dicsérjétek az Úrnak nevét,

2 Áldott legyen az Úr neve mostantól fogva és örökké!

3 Napkelettõl fogva napnyugotig dicsértessék az Úr neve!

4 Felmagasztaltatott az Úr minden pogány nép felett; dicsõsége túl van az egeken.

5 Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, a ki a magasságban lakozik?

6 A ki magát megalázva, tekint szét mennyen és földön;

7 A ki felemeli az alacsonyt a porból, és a szûkölködõt kivonszsza a sárból,

8 Hogy odaültesse õket a fõemberek közé, az õ népének fõemberei közé;

9 A ki beülteti a meddõt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. Dicsérjétek az Urat!

Continuar Lendo