Connect with us

Bíblia HUN

Salmos 130

1 Grádicsok éneke. &A mélységbõl kiáltok hozzád, Uram!

2 Uram, hallgasd meg az én szómat; legyenek füleid figyelmetesek könyörgõ szavamra!

3 Ha a bûnöket számon tartod, Uram: Uram, kicsoda maradhat meg?!

4 Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged!

5 Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az õ igéretében.

6 [Várja] lelkem az Urat, jobban, mint az õrök a reggelt, az õrök a reggelt.

7 Bízzál Izráel az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bõséges nála a szabadítás!

8 Meg is szabadítja õ Izráelt minden õ bûnébõl.

Continuar Lendo