Connect with us

Bíblia HUN

Salmos 100

1 Hálaadó zsoltár. &Vígan énekelj az Úrnak te egész föld!

2 Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal.

3 Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; õ alkotott minket és nem magunk; az õ népe és az õ legelõinek juhai vagyunk.

4 Menjetek be az õ kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az õ nevét!

5 Mert jó az Úr, örökkévaló az õ kegyelme, és nemzedékrõl nemzedékre való az õ hûsége!

Continuar Lendo