Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 100

1 (По слав. 99) Псалм на благодарност. Възкликнете към ГОСПОДА, цяла земя!

2 Служете на ГОСПОДА с радост, елате пред Него с ликуване.

3 Познайте, че ГОСПОД — Той е Бог. Той ни е направил, а не ние; Негов народ сме и овцете на пасбището Му.

4 Влезте в портите Му с благодарност и в дворовете Му — с хваление! Благодарете Му и благославяйте Името Му,

5 защото ГОСПОД е благ, милостта Му е вечна и верността Му — към всички поколения.

Continuar Lendo