Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 137

1 (По слав. 136) При реките на Вавилон, там седяхме и плачехме, когато си спомняхме Сион.

2 На върбите сред него окачихме арфите си.

3 Защото там тези, които ни плениха, поискаха от нас думи на песен; и които ни притесняваха — веселие, казвайки: Попейте ни от сионските песни!

4 Как да пеем ГОСПОДНА песен в чужда земя?

5 Ако те забравя, Ерусалиме, да забрави десницата ми умението си!

6 Да се залепи езикът ми за небцето ми, ако не те помня, ако не издигна Ерусалим начело на радостта си!

7 Спомни си, ГОСПОДИ, деня на Ерусалим против синовете на Едом които казваха: Сринете, сринете го до самата му основа!

8 О, дъще вавилонска, която ще запустееш, блажен онзи, който ти отплати за всичко, което си ни сторила!

9 Блажен онзи, който хване децата ти и ги разбие в скалата!

Continuar Lendo