Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 52

1 (По слав. 51) За първия певец. Маскил на Давид, когато едомецът Доик отиде и говори на Саул, и му каза: Давид дойде в къщата на Ахимелех. Защо се хвалиш в злобата, силни? Божията милост трае вечно.

2 Езикът ти замисля лукавство, като остър бръснач върши измама.

3 Обичаш злото повече от доброто и лъжа — повече отколкото да говориш правда. (Села.)

4 Обичаш всички унищожителни думи. Измамен език!

5 И Бог ще те съкруши навеки, ще те сграбчи и ще те изтръгне от шатрата ти, и ще те изкорени от земята на живите. (Села.)

6 А праведните ще видят и ще се убоят, и ще му се присмеят:

7 Ето човека, който не направи Бога свое прибежище, а се уповаваше на многото си богатства и се утвърждаваше в лукавството си.

8 А аз съм като зелена маслина в Божия дом, уповавам се на Божията милост за вечни векове.

9 Ще Те прославям до века, защото си направил така; и ще се надявам на Името Ти — защото е добро — пред Твоите светии.

Continuar Lendo