Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 75

1 (По слав. 74) За първия певец. По музиката на Не унищожавай. Псалм на Асаф. Песен. Славословим Те, Боже, славословим! Името Ти е близо, проповядват се чудните Твои дела.

2 Когато достигна определеното време, Аз ще съдя с правота.

3 Разтопи се земята и всичките й жители; Аз утвърждавам стълбовете й. (Села.)

4 Казах на гордите: Не се гордейте! — и на безбожните: Не надигайте рог!

5 Не надигайте високо рога си, не говорете с корав врат!

6 Защото нито от изток, нито от запад, нито от юг идва извисяването;

7 а Бог е съдията — Той снижава този, а онзи въздига;

8 защото в ръката на ГОСПОДА има чаша с руйно, подправено вино, Той налива от нея. Да, и дрождите му трябва да изсърбат, трябва да изпият всичките безбожни на земята.

9 А аз — аз ще разгласявам до века, ще пея псалми на Бога на Яков.

10 И ще отсека всичките рогове на безбожните, а роговете на праведните ще се издигнат.

Continuar Lendo