Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 126

1 (По слав. 125) Песен на изкачванията. Когато ГОСПОД връщаше сионските пленници, ние бяхме като сънуващи.

2 Тогава устата ни се изпълни със смях и езикът ни — с ликуване. Тогава се говореше между народите: ГОСПОД извърши велики неща за тези!

3 ГОСПОД извърши велики неща за нас! Изпълнихме се с радост.

4 Върни пленниците ни, ГОСПОДИ, като потоците в южните страни.

5 Онези, които сеят със сълзи, ще жънат с радост.

6 Който излиза с плач и носи семе за сеене, непременно ще се върне с радост и ще носи снопите си.

Continuar Lendo