Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 24

1 (По слав. 23) Псалм на Давид. ГОСПОДНА е земята и всичко, което я изпълва; светът и онези, които живеят в него,

2 защото Той я е основал върху моретата и я е утвърдил върху реките.

3 Кой ще се изкачи на ГОСПОДНАТА планина? И кой ще застане в святото Му място?

4 Който има невинни ръце и чисто сърце, който не е надигнал душата си към суета и не се е клел в измама.

5 Той ще приеме благословение от ГОСПОДА и правда от Бога на спасението си.

6 Това е поколението на онези, които Го търсят, които търсят лицето Ти, те са Яков. (Села.)

7 Издигнете главите си вие, порти, и издигнете се вие, вечни врати, за да влезе Царят на славата.

8 Кой е Този Цар на славата? ГОСПОД, силният и могъщият, ГОСПОД, могъщият в бой.

9 Издигнете главите си вие, порти, и издигнете се вие, вечни врати, за да влезе Царят на славата.

10 Кой е Този Цар на славата? ГОСПОД на Войнствата — Той е Царят на славата. (Села.)

Continuar Lendo