Connect with us

Bíblia CORNILESCU

Salmos 24

1 (Un psalm al lui David.) Al Domnului este pămîntul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc!

2 Căci El l -a întemeiat pe mări, şi l -a întărit pe rîuri.

3 Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica pînă la locul Lui cel Sfînt? –

4 Cel ce are mînile nevinovate şi inima curată, cel ce nu-şi dedă sufletul la minciună, şi nu jură ca să înşele.

5 Acela va căpăta binecuvîntarea Domnului, starea după voia Lui dată de Dumnezeul mîntuirii lui.

6 Iată partea de moştenire a celor ce -L cheamă, a celor ce caută Faţa Ta, Dumnezeul lui Iacov. –

7 Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-vă, porţi vecinice, ca să intre Împăratul slavei! –

8 ,,Cine este acest Împărat al slavei?“ -Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel viteaz în lupte.

9 Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-le, porţi vecinice, ca să intre Împăratul slavei! –

10 ,,Cine este acest Împărat al slavei?“ -Domnul oştirilor: El este Împăratul slavei! -(Oprire).

Continuar Lendo