Connect with us

Bíblia KAROLI

Salmos 24

1 Dávid zsoltára. a föld kereksége s annak lakosai.

2 Mert õ alapította azt a tengereken, és a folyókon megerõsítette.

3 Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az õ szent helyén?

4 Az ártatlan kezû és tiszta szívû, a ki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.

5 Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétõl.

6 Ilyen az õt keresõk nemzetsége, a Jákób [nemzetsége,] a kik a te orczádat keresik. Szela.

7 Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsõség királya.

8 Kicsoda ez a dicsõség királya? Az erõs és hatalmas Úr, az erõs hadakozó Úr.

9 Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsõség királya!

10 Kicsoda ez a dicsõség királya? A seregek Ura, õ a dicsõség királya. Szela.

Continuar Lendo