Connect with us

Bíblia KAROLI

Salmos 110

1 Dávidé; zsoltár.

2 A te hatalmad pálczáját kinyújtja az Úr Sionból, [mondván:] Uralkodjál ellenségeid között!

3 A te néped készséggel siet a te sereggyûjtésed napján, szentséges öltözetekben; hajnalpir méhébõl leszen ifjaidnak harmatja.

4 Megesküdt az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melkhisedek rendje szerint.

5 Az Úr a te jobbod felõl; megrontja az õ haragja napján a királyokat;

6 Ítéletet tart a nemzetek között; telve lesz holttestekkel; összezúz messze földön minden fõt.

7 Az út mellett való patakból iszik; ezért emeli fel az õ fejét.

Continuar Lendo