Connect with us

Bíblia KAROLI

Salmos 98

1 Zsoltár. megsegítette õt az õ jobbkeze és az õ szentséges karja.

2 Tudtul adta az Úr az õ szabadítását; a népek elõtt megjelentette az õ igazságát.

3 Megemlékezett az õ kegyelmérõl és Izráel házához való hûségérõl; látták a föld határai mind a mi Istenünknek szabadítását.

4 Vígan énekelj az Úrnak te egész föld; harsanjatok fel, örvendezzetek és zengedezzetek!

5 Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel;

6 Trombitákkal és kürtzengéssel vígadozzatok a király, az Úr elõtt!

7 Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és a kik lakoznak benne.

8 A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek

9 Az Úr elõtt, mert eljön megítélni a földet; megítéli a világot igazsággal és a népeket méltányossággal.

Continuar Lendo