Connect with us

Bíblia DNB

Salmos 98

1 En salme. Syng Herren en ny sang! For han har gjort underlige ting; hans høire hånd og hans hellige arm har hjulpet ham.

2 Herren har kunngjort sin frelse, åpenbaret sin rettferdighet for hedningenes øine.

3 Han har kommet i hu sin miskunnhet og sin trofasthet mot Israels hus; alle jordens ender har sett vår Guds frelse.

4 Rop med glede for Herren, all jorden, bryt ut i jubel og lovsang!

5 Lovsyng Herren til citar, til citar og med sangens røst,

6 til trompeter og basunens røst! Rop med fryd for kongens, Herrens åsyn!

7 Havet bruse og alt det som fyller det, jorderike og de som bor der!

8 Strømmene klappe i hender, fjellene juble alle sammen

9 for Herrens åsyn, for han kommer for å dømme jorden; han skal dømme jorderike med rettferdighet og folkene med rettvishet.

Continuar Lendo