Connect with us

Bíblia DNB

Salmos 117

1 Lov Herren, alle hedninger, pris ham, alle folk!

2 For hans miskunnhet er mektig over oss, og Herrens trofasthet varer til evig tid. Halleluja!

Continuar Lendo