Connect with us

Bíblia DNB

Salmos 122

1 En sang ved festreisene; av David. Jeg gleder mig ved dem som sier til mig: Vi vil gå til Herrens hus.

2 Våre føtter står i dine porter, Jerusalem!

3 Jerusalem, du velbyggede, lik en by som er tett sammenføiet,

4 hvor stammene drar op, Herrens stammer, efter en lov for Israel, for å prise Herrens navn!

5 For der er stoler satt til dom, stoler for Davids hus.

6 Bed om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker dig!

7 Der være fred innen din voll, ro i dine saler!

8 For mine brødres og mine venners skyld vil jeg si: Fred være i dig!

9 For Herrens, vår Guds huses skyld vil jeg søke ditt beste.

Continuar Lendo