Connect with us

Bíblia FIN

Salmos 122

1 Matkalaulu; Daavidin virsi. Minä iloitsin, kun minulle sanottiin: "Menkäämme Herran huoneeseen".

2 Meidän jalkamme saavat seisoa sinun porteissasi, Jerusalem;

3 sinä Jerusalem, rakennettu kaupungiksi, johon kokoonnutaan yhteen,

4 jonne sukukunnat vaeltavat, Herran sukukunnat, niinkuin Israelille on säädetty, kiittämään Herran nimeä.

5 Sillä siellä ovat tuomioistuimet, Daavidin huoneen istuimet.

6 Toivottakaa rauhaa Jerusalemille, menestykööt ne, jotka sinua rakastavat.

7 Rauha olkoon sinun muuriesi sisällä, olkoon onni sinun linnoissasi.

8 Veljieni ja ystävieni tähden minä sanon: olkoon sinulla rauha.

9 Herran, meidän Jumalamme, huoneen tähden minä tahdon etsiä sinun parastasi.

Continuar Lendo