Connect with us

Bíblia FIN

Salmos 114

1 Kun Israel lähti Egyptistä, Jaakobin suku vieraskielisestä kansasta,

2 silloin Juuda tuli hänen pyhäkökseen, Israel hänen valtakunnaksensa.

3 Sen näki meri ja pakeni, Jordan kääntyi takaisin.

4 Vuoret hyppivät niinkuin oinaat, kukkulat niinkuin lammasten karitsat.

5 Mikä sinun on, meri, kun pakenet, mikä sinun, Jordan, kun käännyt takaisin?

6 Te vuoret, miksi hypitte kuin oinaat, te kukkulat, kuin lammasten karitsat?

7 Vapise, maa, Herran kasvojen edessä, Jaakobin Jumalan kasvojen edessä,

8 joka muuttaa kallion vesilammikoksi, kovan kiven vesilähteeksi.

Continuar Lendo