Connect with us

Bíblia FIN

Salmos 149

1 Halleluja! Veisatkaa Herralle uusi virsi: ylistysvirsi hänelle hurskasten seurakunnassa.

2 Iloitkoon Israel tekijästänsä, Siionin lapset riemuitkoot kuninkaastaan.

3 Ylistäkööt he karkeloiden hänen nimeänsä, soittakoot hänelle kiitosta vaskirummuilla ja kanteleilla.

4 Sillä Herra on mielistynyt kansaansa, hän kaunistaa nöyrät pelastuksella.

5 Iloitkoot hurskaat, veisaten hänen kunniaansa, riemuitkoot he vuoteissansa.

6 Jumalan ylistys on heidän suussansa, ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka,

7 että he kostaisivat pakanoille, kurittaisivat kansakuntia,

8 panisivat kahleisiin heidän kuninkaansa ja jalkarautoihin heidän ylhäisensä

9 ja täyttäisivät heissä tuomion, joka on kirjoitettu. Tämä on kaikkien hänen hurskaittensa kunnia. Halleluja!

Continuar Lendo