Connect with us

Bíblia DNB

Salmos 149

1 Halleluja! Syng Herren en ny sang, hans pris i de frommes forsamling!

2 Israel glede sig i sin skaper, Sions barn fryde sig i sin konge!

3 De skal love hans navn med dans, lovsynge ham til pauke og citar.

4 For Herren har behag i sitt folk, han pryder de saktmodige med frelse.

5 De fromme skal fryde sig i herlighet, de skal juble på sitt leie.

6 Lovsang for Gud er i deres munn og et tveegget sverd i deres hånd,

7 for å fullbyrde hevn over hedningene, straff over folkene,

8 for å binde deres konger med lenker og deres fornemme menn med jernbånd,

9 for å fullbyrde foreskreven straffedom over dem. Dette er en ære for alle hans fromme. Halleluja!

Continuar Lendo