Connect with us

Bíblia DNB

Salmos 82

1 En salme av Asaf. Gud står i Guds menighet; midt iblandt guder* holder han dom: / {* SLM 82, 6.}

2 Hvor lenge vil I dømme urettferdig og holde med de ugudelige? Sela.

3 Døm den ringe og farløse, la den elendige og fattige få sin rett!

4 Redd den ringe og trengende, frels ham fra de ugudeliges hånd!

5 De skjønner intet, og de forstår intet, de vandrer i mørke; alle jordens grunnvoller vakler.

6 Jeg har sagt: I er guder, og I er alle den Høiestes sønner.

7 Men sannelig, som mennesker skal I dø, og som en av fyrstene skal I falle.

8 Reis dig, Gud, hold dom over jorden! For du har alle hedningene i eie!

Continuar Lendo