Connect with us

Bíblia DAN

Salmos 82

1 Gud står frem i Guders Forsamling midt iblandt Guder holder han Dom

2 "Hvor længe vil I dømme uredeligt og holde med de gudløse? – Sela.

3 Skaf de ringe og faderløse Ret, kend de arme og nødstedte fri;

4 red de ringe og fattige, fri dem ud af de gudløses Hånd!

5 Dog, de kender intet, sanser intet, i Mørke vandrer de om, alle Jordens Grundvolde vakler.

6 Jeg har sagt, at I er Guder, I er alle den Højestes Sønner;

7 dog skal I dø som Mennesker, styrte som en af Fyrsterne!"

8 Rejs dig, o Gud, døm Jorden, thi alle Folkene får du til Arv!

Continuar Lendo