Connect with us

Bíblia DAN

Salmos 61

2 Hør, o Gud, på mit råb og lyt til min bøn!

3 Fra Jordens Ende råber jeg til dig. Når mit Hjerte vansmægter, løft mig da op på en Klippe,

4 led mig, thi du er min Tilflugt, et mægtigt Tårn til Værn imod Fjenden.

5 Lad mig evigt bo som Gæst i dit Telt, finde Tilflugt i dine Vingers Skjul! – Sela.

6 Ja du, o Gud, har hørt mine Løfter, opfyldt deres Ønsker, der frygter dit Navn.

7 Til Kongens Dage lægger du Dage, hans År skal være fra Slægt til Slægt.

8 Han skal trone evigt for Guds Åsyn; send Nåde og Sandhed til at bevare ham!

9 Da vil jeg evigt love dit Navn og således Dag efter Dag indfri mine Løfter.

Continuar Lendo