Connect with us

Bíblia DAN

Salmos 4

2 Svar, når jeg råber, min Retfærds Gud! I Trængsel skaffede du mig Rum. Vær nådig og hør min Bøn!

3 Hvor længe, I Mænd, skal min Ære skændes? Hvor længe vil I elske Tomhed, søge Løgn? – Sela.

4 Vid dog, at HERREN er mig underfuldt god; når jeg påkalder HERREN, hører han mig.

5 Vredes kun, men forsynd eder ikke, tænk efter på eders Leje og ti! – Sela.

6 Bring rette Ofre og stol på HERREN!

7 Mange siger: "Hvo bringer os Lykke?" Opløft på os dit Åsyns Lys!

8 HERRE, du skænked mit Hjerte en Glæde, større end deres, da Korn og Most flød over.

9 I Fred går jeg til Hvile og slumrer straks, thi, HERRE, du lader mig bo alene i Tryghed.

Continuar Lendo