Connect with us

Bíblia HUNUJ

Salmos 4

1 A karmesternek: Húros hangszerre. Dávid zsoltára. Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem! Szorult helyzetemből adj nekem kiutat, könyörülj rajtam, hallgasd meg imámat!

2 Ti emberek! Meddig gyalázzátok dicsőségemet? Meddig szeretitek az üres beszédet, meddig törekedtek még hazugságra? (Szela.)

3 Tudjátok meg, hogy az ÚR csodákat tesz hívével! Meghallgat az ÚR, ha hozzá kiáltok.

4 Ha felindultok is, ne vétkezzetek! Gondolkozzatok el fekvőhelyeteken, és csillapodjatok le! (Szela.)

5 Igaz áldozattal áldozzatok, és bízzatok az ÚRban!

6 Sokan mondják: Bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, URunk!

7 Nagyobb örömöt adsz szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk.

8 Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, URam, hogy biztonságban élhessek!

Continuar Lendo