Connect with us

Bíblia HUNUJ

Salmos 148

1 Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek az URat, ti mennyeiek, dicsérjétek a magasságban!

2 Dicsérjétek őt, ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege!

3 Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag!

4 Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben!

5 Dicsérjék az ÚR nevét, mert ő parancsolt, és azok létre jöttek,

6 mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el.

7 Dicsérjétek az URat, ti földiek, ti tengeri szörnyek, az egész óceán!

8 Tűz és jégeső, hó és köd, parancsát teljesítő szélvihar,

9 ti hegyek és halmok mindnyájan, gyümölcsfák és cédrusok,

10 vadak és egyéb állatok, csúszómászók és szárnyaló madarak,

11 ti földi királyok és minden nemzet, vezérek és a földnek bírái,

12 ti ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt

13 dicsérjétek az ÚR nevét! Mert csak az ő neve magasztos, fensége a föld és az ég fölé emelkedik.

14 Megnöveli népe hatalmát, dicsővé teszi minden hívét, Izráel fiait, a hozzá közel álló népet. Dicsérjétek az URat!

Continuar Lendo