Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 148

1 (По слав. 147) Алилуя! Хвалете ГОСПОДА от небесата, хвалете Го във висините!

2 Хвалете Го, всички Негови ангели, хвалете Го, всички Негови войнства!

3 Хвалете Го, слънце и луна, хвалете Го, всички светещи звезди!

4 Хвалете Го, небеса на небесата и вие, води над небесата!

5 Нека хвалят Името на ГОСПОДА, защото Той заповяда, и те се създадоха.

6 И Той ги утвърди за вечни времена, сложи ред, който няма да премине.

7 Хвалете ГОСПОДА от земята, вие, морски чудовища и всички бездни,

8 огън и град, сняг и облаци, бурен вятър, изпълняващ словото Му,

9 планини и всички хълмове, плодни дървета и всички кедри,

10 зверове и всички животни, пълзящи животни и летящи птици,

11 земни царе и всички народи, князе и всички земни съдии,

12 юноши и девойки, старци и деца —

13 нека хвалят Името на ГОСПОДА, защото само Неговото Име е възвисено, величието Му е над земята и небето.

14 И Той е възвисил рога на Своя народ, славата на всичките Свои светии, на израилевите синове — народ, близък на Него. Алилуя!

Continuar Lendo