Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 64

1 (По слав. 63) За първия певец. Псалм на Давид. Чуй гласа ми, Боже, когато се оплаквам; запази живота ми от ужаса на врага!

2 Скрий ме от тайния съвет на злодеите, от сганта на вършещите зло,

3 които острят езика си като меч и прицелват стрелите си — горчиви думи —

4 за да застрелят тайно безукорния; внезапно го застрелват и не се боят.

5 Утвърждават се в зло намерение, наговарят се да скрият примки, казват: Кой ще ги види?

6 Замислят беззакония, казват: Извършихме добре замислен план. И вътрешността, и сърцето на човек са дълбоки.

7 Но Бог ще изстреля по тях стрела; внезапно ще бъдат ранени.

8 Злите им намерения ще дойдат върху тях; ще се потресат всички, които ги гледат.

9 И ще се убоят всички хора и ще възвестяват Божието дело, защото ще разберат това, което е направил.

10 Праведният ще се радва в ГОСПОДА и ще се уповава на Него, и ще сияят всички, които са с право сърце.

Continuar Lendo