Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 21

1 (По слав. 20) За първия певец. Псалм на Давид. ГОСПОДИ, в Твоята сила ще се весели царят и колко много ще ликува в спасението Ти!

2 Дал си му желанието на сърцето му и не си му отказал молбата на устните му. (Села.)

3 Защото си го срещнал с благословения на добро; положил си на главата му корона от чисто злато.

4 Той поиска от Теб живот, Ти му го даде — дългоденствие за вечни векове.

5 Голяма е славата му чрез Твоето спасение; величие и великолепие си положил на него.

6 Защото си го поставил за благословения завинаги, развеселил си го с радост чрез присъствието Си.

7 Защото царят се уповава на ГОСПОДА и чрез милостта на Всевишния няма да се поклати.

8 Ръката Ти ще намери всички Твои врагове, десницата Ти ще намери онези, които Те мразят.

9 Като огнена пещ ще ги направиш във времето на присъствието Си. ГОСПОД ще ги погълне в яростта Си и огън ще ги пояде.

10 Ще погубиш плода им от земята и потомството им измежду човешките синове,

11 защото намислиха зло против Теб, замислиха заговор, но няма да успеят,

12 защото Ти ще ги направиш да обърнат гръб, ще насочиш стрели на тетивата Си към лицата им.

13 Възвиси се, ГОСПОДИ, в силата Си! Ще пеем, ще пеем псалми за Твоята мощ!

Continuar Lendo