Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 54

1 (По слав. 53) За първия певец. На струнни инструменти. Маскил на Давид, когато зифците дойдоха и казаха на Саул: Не се ли крие Давид между нас? Боже, спаси ме чрез Името Си и съди ме чрез силата Си!

2 Чуй молитвата ми, Боже, дай ухо на думите на устата ми!

3 Защото чужденци се надигнаха против мен и насилници потърсиха душата ми; не поставиха Бога пред себе си. (Села.)

4 Ето, Бог е мой помощник; Господ е с онези, които подкрепят душата ми.

5 Той ще обърне злото върху враговете ми; изтребй ги с истината Си!

6 Доброволно ще Ти принеса жертва; ще възхвалявам Името Ти, ГОСПОДИ, защото е благо,

7 защото Той ме избави от всяка беда и окото ми видя наказанието на враговете ми.

Continuar Lendo