Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 145

1 (По слав. 144) Хваление на Давид. Ще Те възвишавам, Боже мой, Царю мой, и ще благославям Твоето Име за вечни векове!

2 Всеки ден ще Те благославям и ще хваля Името Ти за вечни векове!

3 Велик е ГОСПОД и всеславен и неизследимо е величието Му!

4 Едно поколение ще хвали делата Ти на друго и ще провъзгласяват могъщите Твои дела.

5 Ще говоря за славното величие на Твоето могъщество и за Твоите чудни дела.

6 И ще говорят за мощта на Твоите страшни дела и аз ще разказвам за Твоето величие.

7 Ще разгласяват спомена на Твоята голяма благост и ще ликуват заради Твоята правда.

8 Милостив и състрадателен е ГОСПОД, дълготърпелив и многомилостив.

9 Благ е ГОСПОД към всички и щедростите Му са върху всички Негови творения.

10 Ще Те хвалят, ГОСПОДИ, всички Твои творения и светиите Ти ще Те благославят.

11 Ще говорят за славата на царството Ти и ще разказват за мощта Ти,

12 за да изявяват на човешките синове мощните Му дела и славното великолепие на Неговото царство.

13 Твоето царство е царство на всички времена и господството Ти е през всички поколения.

14 ГОСПОД подкрепя всички падащи и изправя всички приведени.

15 Очите на всички гледат към Теб и Ти им даваш храната им на определеното време.

16 Отваряш ръката Си и насищаш желанието на всичко живо.

17 ГОСПОД е праведен във всички Свои пътища и благ във всички Свои дела.

18 ГОСПОД е близо до всички, които Го призовават, до всички, които Го призовават с истина.

19 Изпълнява желанието на тези, които се боят от Него, чува вика им и ги спасява.

20 ГОСПОД пази всички, които Го любят, а всичките безбожни ще изтреби.

21 Устата ми ще изговаря хвалението на ГОСПОДА и всяко създание ще благославя Неговото свято Име за вечни времена!

Continuar Lendo