Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 15

1 (По слав. 14) Псалм на Давид. ГОСПОДИ, кой ще обитава в Твоята скиния? Кой ще живее на святата Ти планина?

2 Онзи, който ходи непорочно и върши правда, и истина говори от сърцето си,

3 с езика си не клевети, нито прави зло на приятеля си, нито хвърля позор върху ближния си.

4 В очите му подлецът е презрян, но почита онези, които се боят от ГОСПОДА. Ако се е заклел в своя вреда, не се отмята,

5 не дава парите си с лихва, нито приема подкуп против невинния. Който прави това, няма да се поклати до века.

Continuar Lendo