Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 3

1 Псалм на Давид, когато бягаше от сина си Авесалом. ГОСПОДИ, колко се умножиха притеснителите ми! Мнозина се надигат против мен.

2 Мнозина казват за душата ми: Няма за него спасение в Бога. (Села.)

3 Но Ти, ГОСПОДИ, си щит около мен, моя слава и който възвишаваш главата ми.

4 Викнах към ГОСПОДА с гласа си и Той ме послуша от светия Си хълм. (Села.)

5 Легнах и спах, събудих се, защото ГОСПОД ме поддържа.

6 Няма да се уплаша от многохиляден народ, който се е опълчил против мен отвсякъде.

7 Стани, ГОСПОДИ! Спаси ме, Боже мой, защото Ти си поразил в челюстта всичките ми врагове, строшил си зъбите на безбожните.

8 От ГОСПОДА е спасението, благословението Ти — върху Твоя народ. (Села.)

Continuar Lendo