Connect with us

Bíblia BULVEREN

Salmos 91

1 (По слав. 90) Който обитава под закрилата на Всевишния, той ще живее под сянката на Всемогъщия.

2 Ще казвам на ГОСПОДА: Ти си моето прибежище и моята крепост, моят Бог, на когото се уповавам!

3 Защото Той ще те избавя от примката на ловеца и от гибелния мор.

4 С перата Си ще те покрива и под крилете Му ще прибегнеш — Неговата истина е щит и защита.

5 Няма да се страхуваш от ужас нощем, нито от стрелата, която лети денем,

6 нито от мор, който ходи в тъмнина, нито от зараза, която опустошава по пладне.

7 Хиляда ще падат от страната ти и десет хиляди — отдясно ти, но до теб няма да стигне.

8 Само ще гледаш с очите си и ще видиш възмездието на безбожните.

9 Понеже ти си казал: ГОСПОД е моето прибежище! — и си направил Всевишния свое жилище,

10 никакво зло няма да те сполети, нито язва ще се приближи до шатрата ти,

11 защото ще заповяда на ангелите Си за теб — да те пазят във всичките ти пътища.

12 На ръце ще те носят, да не би да удариш в камък крака си.

13 Ще настъпиш лъв и кобра, ще стъпчеш млад лъв и змия.

14 Понеже той положи в Мен любовта си, затова ще го избавя. Ще го поставя нависоко, защото позна Името Ми.

15 Той ще Ме призове и Аз ще му отговоря. Ще бъда с него, когато е в бедствие, ще го избавя и ще го прославя.

16 Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа Моето спасение.

Continuar Lendo